Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 16 октомври 2013 г.

18 октомври 2013

1. 11 нови случая на полиомиелит, причинен от диви полиовируси са съобщени през изминалата седмица (1 от Афганистан, 2 - от Етиопия, 4 - от Пакистан и 4 - от Сомалия).

2. Общият брой на заболелите от полиомиелит през 2013 г. е 296 (всичките причинени от див полиовирус тип 1), като 99 от тях са от ендемични държави и 197 - от държави с регистрирани взривове.

3. Въпреки че общият брой на заболели от полиомиелит през 2013 г. е по-висок от този за същия период на 2012 г., броят на случаите от ендемичните държави през 2013 г. е 60% от този за същия период на миналата година. Афганистан е с 1/3 и Нигерия с 1/2 от количеството случаи, съобщени през 2012 г. в съответните страни. Пакистан е с почти идентичен брой случаи и през двете години. Ситуацията в North Waziristan, Пакистан започва да се утежнява, тъй като това е областта в Азия с най-голям брой парализирани деца от полиомиелит: 13 заболели с паралитичен полиомиелит, причинен от див полиовирус и 22 заболели с циркулиращи ваксино-дериватни полиовируси тип 2.

 

4. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус

 Брой заболели

01.01-15.10.2013 г.

01.01-16.10.2012 г.

2012 г.

  в света. От тях:

296

171

223

- в ендемични държави

99

116

217

- в неендемични държави

197

5

6

 

5.    Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави

Държава

01.01-15.10.2013 г.

01.01-16.10.2012 г.

2012 г.

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

Пакистан

43

 

 

43

41

2

1

44

58

Афганистан

7

 

 

7

25

 

 

25

37

Нигерия

49

 

 

49

80

17

 

97

122

Етиопия

6

   

6

         

Кения

14

 

 

14

 

 

 

 

 

Сомалия

174

 

 

174

 

 

 

 

 

Южен Судан

3

   

3

         

Чад

 

 

 

 

5

 

 

5

5

Нигер

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 *Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1
**Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3
***Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 и тип 3