Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 30 октомври 2013 г.

1 ноември 2013

1. След съобщeнията от 17.10.2013 г. за 22 случая на ОВП в Сирия, при 10 от заболелите деца е изолиран див полиовирус тип 1 (WPV1). Очакват се окончателните резултати от генетичния анализ.  За последен път див полиовирус е бил регистриран в Сирия през 1999 г. В процес на изготвяне е широкообхватен план за действия, обхващащ Сирия и съседните й страни.

 2. Южен Судан е била извадена от списъка на страните с див полиовирус тип 1 (WPV1). Резултати от допълнителни молекулярни и генетични изследвания на Глобалната Специализирана лаборатория по полиомиелит към Центровете за превенция контрол на заболяванията в Атланта (CDC) разкриха, че едновременното обработване на проби от държави от Рога на Африка е довело до непреднамерено замърсяване с див полиовирус тип 1 на проби от Южен Судан.

3. След заседанието си на 1-3 октомври, Независимият борд по контрол на ерадикацията на полиомиелита, публикува своя доклад. Повече може да прочетете тук.

 

4. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус

 Брой заболели

01.01-29.10.2013 г.

01.01-30.10.2012 г.

2012 г.

  в света. От тях:

322

177

223

- в ендемични държави

110

172

217

- в неендемични държави

212

5

6

 

5. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави

Държава

01.01-29.10.2013 г.

01.01-30.10.2013 г.

2012 г.

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

Нигерия

49

   

49

82

17

 

99

122

Пакистан

53

 

 

53

44

2

1

47

58

Афганистан

8

 

 

8

26

 

 

26

37

Етиопия

7

 

 

7

   

 

   

Камерун

1

   

1

         

Сомалия

180

 

 

180

 

 

 

 

 

Сирия

10

   

10

     

 

 

Кения

14

 

 

14

 

 

 

 

 

Нигер

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Чад

 

 

 

 

5

 

 

5

5

 *Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1
**Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3
***Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 и тип 3