Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 06 ноември 2013 г.

11 ноември 2013

1. След потвърждаването на случаите от полиомиелит в Сирия, здравните министри от източните средиземноморски държави заявиха на срещата на Регионалния комитет, състояла се в Оман миналата седмица, че циркулацията на полиовируси в региона е „спешност" за всички държави-членки. Комитетът призова Пакистан да предприеме необходимите мерки, за да гарантира, че всички деца ще бъдат достигнати  и имунизирани като максимална мярка за предотвратяване на бъдещо международно разпространение и изиска от Сирия и съседните й държави да координират помежду си провеждането на масивни имунизационни кампании, като приложат ней-подходящите тактики и ваксини за прекратяване на новата епидемия в рамките на 6 месеца. Повече информация за срещата на Регионалния комитет, можете да намерите тук.

2. Стратегическата Експертна Група по имунизациите (СЕГИ) се събира тази седмица в Женева, Швейцария. Очаква се СЕГИ да преразгледа последните епидемиологични данни за полиомиелита, стратегиите за засилване на ерадикацията на заболяването, както и плановете за въвеждането на инактивирана (убита) полиоваксина в имунизационните календари.
 

3.    Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус

 Брой заболели

01.01-05.11.2013 г.

01.01-07.11.2012 г.

2012 г.

  в света. От тях:

328

181

223

- в ендемични държави

116

176

217

- в неендемични държави

212

5

6

 

4.    Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави

Държава

01.01-05.11.2013 г.

01.01-07.11.2013 г.

2012 г.

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

Нигерия

51

   

51

83

18

 

101

122

Пакистан

56

 

 

56

45

2

1

48

58

Афганистан

9

 

 

9

27

 

 

27

37

Етиопия

7

 

 

7

   

 

   

Камерун

1

   

1

       

0

Сомалия

180

 

 

180

 

 

 

 

      0

Сирия

10

   

10

     

 

      0

Кения

14

 

 

14

 

 

 

 

      0

Нигер

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Чад

 

 

 

 

5

 

 

5

5

 *Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1
**Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3
***Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 и тип 3