Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 13 ноември 2013 г.

20 ноември 2013

1.    Тринадесет случая на полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 са потвърдени в Сирия. Генетичните анализи сочат, че изолираните вируси са в най-тясна връзка с вирус, открит в проби от околната среда в Египет през декември 2012 г. (който от своя страна е бил свързан с див полиовирус, циркулиращ в Пакистан). Близкородствени щамове на див полиовирус са открити също така и в проби от околната среда в Израел, на Западния бряг и ивицата Газа от февруари 2013 г. Обширни противоепидемични мерки продължават да се прилагат в региона. Повече прочетете тук.

 

2.    Броят на случаите на полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1в Пакистан през 2013 г. вече надвишава броя на случаите, съобщени през същия период на 2012 г. - 59 заболели през 2013 г. срещу 54 за същия период на 2012 г. Нигерия е съобщила наполовина случаи (51/101), а Афганистан - една трета (9/27) от случаите, в сравнение със същия период от време през 2012 година.

 

3.    Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус

 Брой заболели

01.01-12.11.2013 г.

01.01-13.11.2012 г.

2012 г.

  в света. От тях:

334

187

223

- в ендемични държави

119

182

217

- в неендемични държави

215

5

6

 

4.    Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави

Държава

01.01-13.12.2013 г.

01.01-13.11.2012 г.

2012 г.

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

Нигерия

51

51

83

18

101

122

Пакистан

59

 

 

59

51

2

1

54

58

Афганистан

9

 

 

9

27

 

 

27

37

Етиопия

6

6

Камерун

2

2

        0

Сомалия

180

 

 

180

 

 

 

        0

 

Сирия

13

 

 

13

 

 

 

        0

 

Кения

14

14

        0

Нигер

 

 

 

 

 

 

1

Чад

 

 

 

 

      5

 

 

         5

5

 *Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1
**Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3
***Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 и тип 3

Източник:www.polioeradication.org