Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита - 27 ноември 2013 г.

29 ноември 2013

1.     Четири нови случая на паралитичен полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 са съобщени миналата седмица в Сирия. Новите случаи са от Aleppo и Douma (провинциален Дамаск) и показват, че заболяването се разпространява на територията на страната, което потвърждава необходимостта от спешна ваксинация на всички сирийски деца, независимо под чий контрол е районът, в който се намират.

 

2.     На 22 ноември правителството на Кения обяви полиомиелитът за спешност за общественото здравеопазване и нареди Министерството на здравеопазването да засили имунизационната дейност, за да осигури пълно покритие на страната.

 

3.     Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус

 Брой заболели

01.01-26.11.2013 г.

01.01-27.11.2012 г.

2012 г.

  в света. От тях:

347

202

223

- в ендемични държави

123

197

217

- в неендемични държави

224

5

6

 

4.     Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави

Държава

01.01-26.11.2013 г.

01.01-27.11.2012 г.

2012 г.

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

Нигерия

50

 

 

50

92

18

 

110

122

Пакистан

64

 

 

64

53

2

1

56

58

Афганистан

9

 

 

9

31

 

 

31

37

Етиопия

6

 

 

6

 

 

 

 

 

Камерун

4

 

 

4

 

 

 

 

0

Сомалия

183

 

 

183

 

 

 

        

      0

Сирия

17

 

 

17

 

 

 

        

      0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кения

14

 

 

14

 

 

 

 

      0

Нигер

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Чад

 

 

 

 

5

 

 

5

5

 *Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1
**Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3
***Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 и тип 3