Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 04 декември 2013 г.

9 декември 2013

1.    Значително увеличение на заболяванията от полиомиелит се наблюдава в т.нар. „активен сезон" в Пакистан. За последните 4 месеца, от август насам, са съобщени 45 случая на полиомиелит, причинен от див полиовирус, с данни за широко географско разпространение в страната. В противовес, за периода януари-юли са съобщени само 25 случая.

2.    Все по-нарастваща тревога, по отношение на усилията за глобална ерадикация на полиомиелита, буди ситуацията в Пакистан, особено във федералните административни племенни области (FATA), които остават основна зона на разпространение на заразата. Тези райони са засегнати също така и от епидемия от циркулиращи ваксино-дериватни полио вируси тип 2 (cVDPV2). Рискът от разпространение в страната и извън нея е голям.

3.      От друга страна, случаите на полиомиелит по време на "активния сезон" в Нигерия намаляват. От август месец до днес са били съобщени 8 случая, предимно от областите Borno и Kano, в сравнение с 42 случая за периода от януари-юли.

 

4.    Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус

 Брой заболели

01.01-03.12.2013 г.

01.01-04.12.2012 г.

2012 г.

  в света. От тях:

355

205

223

- в ендемични държави

131

200

217

- в неендемични държави

224

5

6

 

5.    Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави

Държава

01.01-03.12.2013 г.

01.01-04.12.2012 г.

2012 г.

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

Нигерия

50

50

93

18

111

122

Пакистан

70

 

 

70

53

2

1

56

58

Афганистан

11

 

 

11

33

 

 

33

37

Етиопия

6

6

Камерун

4

4

        0

Сомалия

183

 

 

183

 

 

 

        0

 

Сирия

17

 

 

17

 

 

 

        0

 

Кения

14

14

        0

Нигер

 

 

 

 

 

 

1

Чад

 

 

 

 

      5

 

 

         5

5

 *Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1
**Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3
***Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 и тип 3

 

Източник:www.polioeradication.org