Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 18 декември 2013 г.

20 декември 2013

В края на 2013 г. Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита прави следната равносметка:

  1. В Афганистан, през цялата година не са регистрирани случаи на полиомиелит, причинен от местен див полиовирус. Всички случаи са свързани с трансграничен пренос на вируси от съседен Пакистан.

 2. В Нигерия, географското разпространение на полиовируса е все по-ограничено - главно в областите Borno и Kano. През последните 4 месеца, само четири случая са регистрирани в страната, въпреки настъпването на дъждовния сезон (т.нар "активен сезон" за разпространение на полиомиелит).

  3. В т.нар. Рог на Африка епидемичният взрив затихва, включително в Banadir, Сомалия, "двигателят" на огнището (няма регистрирани случаи от юли).

  4. Противоепидемичните мерки, които по спешност се прилагат в Близкия изток обхващат широк кръг от райони.

  5. В Пакистан, главният източник за разпространение на полиомиелита са Федералните административни племенни области  (FATA), по-точно Северен Вазиристан. По време на "активния сезон" през последните четири месеца, 52 случая на полиомиелит, причинен от див полиовирус са съобщени от FATA, с данни за широко географско разпространение в цялата страна. Райони в близост на Пакистан са повторно инфектирани, както е случая със съседен Афганистан. Епидемичният взрив в Близкия Изток също  произлиза от  Пакистан.

  6. Най-големият приоритет на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита е през 2014 г. да осигури обхващане на всички деца с полиомиелитна ваксина в хода на допълнителните имунизационни кампании през „неактивния сезон" за разпространение на полиомиелит.

 

 

1.    Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус

 Брой заболели

01.01-17.12.2013 г.

01.01-18.12.2012 г.

2012 г.

  в света. От тях:

360

214

223

- в ендемични държави

136

209

217

- в неендемични държави

224

5

6

 

2.    Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави

Държава

01.01-17.12.2013 г.

01.01-18.12.2012 г.

2012 г.

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

Пакистан

75

 

 

75

53

2

1

56

58

Афганистан

11

 

 

11

34

 

 

34

37

Нигерия

50

 

 

50

99

20

 

119

122

Чад

 

 

 

 

5

 

 

5

5

Камерун

4

 

 

4

 

 

 

        0

0

Сомалия

183

 

 

183

 

 

 

        0

0

Сирия

17

 

 

17

 

 

 

        0

0

Етиопия

6

 

 

6

      5

 

 

        0

0

Кения

14

 

 

14

 

 

 

0

0

Нигер

 

 

 

 

 

 

 

0

1

 *Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1
**Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3
***Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 и тип 3