Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 24 декември 2013 г.

26 декември 2013

1.    Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус

 Брой заболели

01.01-24.12.2013 г.

01.01-25.12.2012 г.

2012 г.

  в света. От тях:

362

215

223

- в ендемични държави

138

210

217

- в неендемични държави

224

5

6

 

2.    Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави

Държава

01.01-24.12.2013 г.

01.01-25.12.2012 г.

2012 г.

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

Пакистан

77

 

 

77

54

2

1

57

58

Афганистан

11

 

 

11

35

 

 

35

37

Нигерия

50

 

 

50

99

19

 

118

122

Чад

 

 

 

 

5

 

 

5

5

Камерун

4

 

 

4

 

 

 

0

0

Сомалия

183

 

 

183

 

 

 

0

0

Сирия

17

 

 

17

 

 

 

0

0

Етиопия

6

 

 

6

      5

 

 

0

0

Кения

14

 

 

14

 

 

 

0

0

Нигер

 

 

 

 

 

 

 

0

1

 *Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1
**Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3
***Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 и тип 3