Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 10 януари 2014 г.

13 януари 2014

1. На 13 януари Индия ще достигне изключително важен момент в борбата си с ерадикацията на полиомиелита - навършват се  3 години от последния случай на полиомиелит, причинен от див полиовирус. Индия се смяташе за страната, в която най-трудно ще бъде изкоренен детския паралич.

 

2. Изпълнителният съвет на СЗО ще се събере на 20-25 януари в Женева. В навечерието на 134-тата сесия на Изпълнителния съвет, Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита публикува следния доклад: "Полиомиелитът: засилване на инициативата за глобално изкореняване". Пълният текст на доклада е на разположение на английски и френски език тук.

 

3. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус*

*Данните в таблиците са до 08.01.2014 г.

 Брой заболели

01.01.2013-07.01.2014 г.

01.01.2012-08.01.2013 г.

2012 г.

  в света. От тях:

372

222

223

- в ендемични държави

148

216

217

- в неендемични държави

224

6

6

 

4. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави

Държава

01.01.2013-07.01.2014 г.

01.01.2012-08.01.2013 г.

2012 г.

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

Пакистан

85

 

 

85

55

2

1

58

58

Афганистан

12

 

 

12

37

 

 

37

37

Нигерия

51

 

 

51

102

19

 

121

122

Чад

 

 

 

0

      5

 

 

         5

5

Камерун

4

 

 

4

 

 

 

        0

0

Сомалия

183

 

 

183

 

 

 

        0

0

Сирия

17

 

 

17

 

 

 

        0

0

Етиопия

6

 

 

6

 

 

 

0

0

Кения

14

 

 

14

 

 

 

        0

0

Нигер

 

 

 

 

1

 

 

1

1

 *Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1
**Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3
***Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 и тип 3