Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 17 януари 2014 г.

19 януари 2014

1. Имунизационната кампания срещу полиомиелит в Сирия продължава въпреки трудностите. Според предварителните резултати, по време на третия етап на кампанията в отговор на епидемията от полиомиелит в страната, повече от 2 милиона деца са имунизирани в цяла Сирия миналата седмица.  Повече информация тук.

2. Индия отбелязва три години от последния  си случай на полиомиелит, въпреки че някога се смяташе за страната, представляваща най-голямото предизвикателство в битката за изкореняване на детския паралич. В очакване са окончателните лабораторни проби от декември и януари, а през март Регионалната Сертификационна комисия се очаква да обяви региона на Югоизточна Азия, за зона свободна от детски паралич. Повече информация тук.

3. Изпълнителният съвет на СЗО ще се събере на 20-25 януари в Женева. В навечерието на 134-тата сесия на Изпълнителния съвет Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита публикува следния доклад: "Полиомиелитът: задълбочаване на инициативата за глобално изкореняване". Пълният текст на доклада е на разположение на английски и френски език тук.

 4. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус*

*Данните в таблиците са до 15.01.2014 г.

 Брой заболели

01.01.2013-14.01.2014 г.

01.01.2012-15.01.2013 г.

2012 г.

  в света. От тях:

385

223

223

- в ендемични държави

157

216

217

- в неендемични държави

228

6

6

 

1.    Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави

Държава

01.01.2013-14.01.2014 г.

01.01.2012-15.01.2013 г.

2012 г.

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

Пакистан

91

 

 

91

55

2

1

58

58

Афганистан

13

 

 

13

37

 

 

37

37

Нигерия

53

 

 

53

103

19

 

122

122

Чад

 

 

 

0

      5

 

 

         5

5

Камерун

4

 

 

4

 

 

 

        0

0

Сомалия

185

 

 

185

 

 

 

        0

0

Сирия

17

 

 

17

 

 

 

        0

0

Етиопия

8

 

 

8

 

 

 

0

0

Кения

14

 

 

14

 

 

 

        0

0

Нигер

 

 

 

 

1

 

 

1

1

 

 *Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1
**Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3
***Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 и тип 3