Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 24 януари 2014 г.

24 януари 2014

1. Бяха съобщени първите четири случая за 2014 г. на полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1. Всички случаи са от Пакистан, по-точно Северен Вазиристан във Федералните административни племенни области (FATA). Северен Вазиристан е районът, в който най-голям брой деца в света са били  засегнати от вируса на детския паралич. Докато продължават да съществуват  резервоари на полиомиелит като Северен Вазиристан, светът винаги ще бъде изложен на риск от поява на нови огнища на заболяването.

2. Годишното писмо за 2014 г. на фондацията на Бил Гейтс вече е на разположение и в него ерадикацията на полиомиелита е посочен като пример за какво се влагат средства по програмата за чуждестранна помощ.

3. Стратегическият план на СЗО/УНИЦЕФ в отговор на епидемичния взрив в Близкия Изток очертава плана за действие в Сирия и съседните страни в резултат на разпространението на див, внесен отвън полиовирус. Целта е до края на март както да се спре епидемичния взрив, така и да се ограничи по нататъшното му международно разпространение.

4. Изпълнителният съвет на СЗО се събира на 20-25 януари в Женева. В навечерието на 134-тата сесия на Изпълнителния съвет, Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита публикува следния доклад: "Полиомиелитът: задълбочаване на инициативата за глобално изкореняване". Пълният текст на доклада е на разположение на английски и френски език тук.

 

5.      Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус*

*Данните в таблиците са до 22.01.2014 г.

 Брой заболели

01-21.01.2014 г.

01-22.01.2013 г.

2013 г.

  в света. От тях:

4

0

389

- в ендемични държави

4

0

157

- в неендемични държави

0

0

232

 

1.    Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави

Държава

01-21.01.2014 г.

01-22.01.2013 г.

2013 г.

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

Пакистан

4

 

 

4

 

 

 

0

91

Афганистан

 

 

 

0

 

 

 

0

13

Нигерия

 

 

 

0

 

 

 

0

53

Камерун

 

 

 

0

 

 

 

        0

4

Сомалия

 

 

 

0

 

 

 

        0

189

Сирия

 

 

 

0

 

 

 

        0

16

Етиопия

 

 

 

0

 

 

 

0

9

Кения

 

 

 

0

 

 

 

        0

14

 *Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1
**Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3
***Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 и тип 3