Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 02 февруари 2014 г.

2 февруари 2014

1. Седем нови случая на полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 бяха съобщени миналата седмица в Сирия. Съобщаването на нови случаи е признак, че надзора на острите вяли парализи при наличието на активно огнище в страната се подобрява. Активните имунизационни действия в отговор на взрива продължават  както в страната, така и в целия регион на Близкия изток и целят да обхванат повече от 22 милиона деца под 5 г. възраст с жива полио ваксина (OPV).

2. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус*

*Данните в таблиците са до 29.01.2014 г.

 Брой заболели

01-28.01.2014 г.

01-29.01.2013 г.

2013 г.

  в света. От тях:

6

0

399

- в ендемични държави

6

0

159

- в неендемични държави

0

0

240

 

3. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави

Държава

01-28.01.2014 г.

01-29.01.2013 г.

2013 г.

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

Пакистан

5

 

 

5

 

 

 

0

92

Афганистан

1

 

 

1

 

 

 

0

14

Нигерия

 

 

 

0

 

 

 

0

53

Камерун

 

 

 

0

 

 

 

        0

4

Сомалия

 

 

 

0

 

 

 

        0

190

Сирия

 

 

 

0

 

 

 

        0

23

Етиопия

 

 

 

0

 

 

 

0

9

Кения

 

 

 

0

 

 

 

        0

14

 *Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1
**Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3
***Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 и тип 3