Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита - 28 февруари 2014 г.

28 февруари 2014

1. Седем нови случая  на полиомиелит ( шест, причинени от див полиовирус тип 1 и един  от циркулиращи ваксино-дериватни полиовируси тип 2)  бяха съобщени миналата седмица от Федералните Административни Племенни Области (FATA) и Khyber Pakhtunkhwa в Пакистан. Този район се счита за „главен виновник" за разпространението на полиовируси в страната

2.  Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус*

*Данните в таблиците са до 26.02.2014 г.

 Брой заболели

01.01-25.02.2014 г.

01.01-26.02.2013 г.

2013 г.

  в света. От тях:

24

5

405

- в ендемични държави

24

5

160

- в неендемични държави

0

0

245

 

3.   Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави

Държава

01-28.01.2014 г.

01-29.01.2013 г.

2013 г.

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

Пакистан

21

 

 

21

2

 

 

2

93

Афганистан

3

 

 

3

1

 

 

1

14

Нигерия

 

 

 

0

2

 

 

2

53

Камерун

 

 

 

0

 

 

 

        0

4

Сомалия

 

 

 

0

 

 

 

        0

192

Сирия

 

 

 

0

 

 

 

        0

25

Етиопия

 

 

 

0

 

 

 

0

9

Кения

 

 

 

0

 

 

 

        0

14

 *Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1
**Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3
***Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 и тип 3