Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 14 март 2014 г.

14 март 2014

1.      Два нови случая на полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 (WPV1), от 2014 г.,  бяха съобщени тази седмица в Камерун. Новите случаи са потвърждение за продължаващото предаване на този щам и географското разширяване на заразените райони след откриването на 4 случая от октомври месец миналата година.

2.      Newsweek Пакистан публикува обширно интервю с д-р Хамид Джафари от СЗО, за настоящата ситуация по премахването на детския паралич в Пакистан. Интервюто може да бъде открито тук.

3.      Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус

*Данните в таблиците са до 12.03.2014 г. 

 Брой заболели

01.01-11.03.2014 г.

01.01-12.03.2013 г.

2013 г.

  в света. От тях:

33

10

406

- в ендемични държави

31

10

160

- в неендемични държави

2

0

246


4.      Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави

Държава

01.01-11.03.2014 г.

01.01-12.03.2013 г.

2013 г.

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

Пакистан

27

 

 

27

5

5

93

Афганистан

3

 

 

3

1

 

 

1

14

Нигерия

1

1

4

4

53

Камерун

2

0

         0

4

Сомалия

 

 

0

 

 

 

         0

194

Сирия

 

 

0

 

 

 

         0

25

Етиопия

0

9

Кения

0

         0

14

 *Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1
**Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3
***Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 и тип 3