Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 21 март 2014 г.

21 март 2014

1. В резултат на продължаващата циркулация на див полиовирус тип 1(WPV1) в Камерун, пропуските в системата за надзор и притока на уязвими групи население от Централноафриканската република, СЗО е повишила оценката на риска за международно разпространение на полиомиелит от Камерун, на "много висок ".

2. Нов случай на полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 (WPV1) е съобщен тази седмица в Камерун, който заедно с двата случая от изминалата са потвърждение за продължаващото предаване на този щам и географското разширяване на заразените райони след откриването на случаите от октомври месец миналата година. Имунизационните действия в отговор на епидемичния взрив от октомври не са били достатъчни, за да се спре разпространението на заразата. Повече тук.

3.  Нов случай на полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 (WPV1) с начало на парализата от 28 януари, е съобщен тази седмица и в Екваториална Гвинея, провинция Centro Sur, в близост до границата с Камерун. Това е първия случай на полиомиелит в страната от 1999 г. насам. Генетичното типизиране показва, че изолирания вирус е свързан с разпространението на вирусите в Камерун. За да се прекъсне предаването на диви полиовируси, в момента са в процес на планиране действия за реагиране при епидемичен взрив, включително Национални имунизационни дни в началото на април. Съобщеният рутинен имунизационен обхват на кърмачетата с три дози жива полиомиелитна ваксина (OPV) е едва 40%.

4. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус

*Данните в таблиците са до 19.03.2014 г.

 Брой заболели

01.01-18.03.2014 г.

01.01-19.03.2013 г.

2013 г.

  в света. От тях:

37

11

406

- в ендемични държави

33

11

160

- в неендемични държави

4

0

246

5.  Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави

Държава

01.01-11.03.2014 г.

01.01-12.03.2013 г.

2013 г.

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

Пакистан

29

 

 

29

5

5

93

Афганистан

3

 

 

3

1

 

 

1

14

Нигерия

1

1

5

5

53

Камерун

2

0

         0

4

Сомалия

 

 

0

 

 

 

         0

194

Сирия

 

 

0

 

 

 

         0

25

Етиопия

0

9

Кения

0

         0

14

 *Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1
**Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3
***Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 и тип 3