Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 02 aприл 2014 г.

5 април 2014

1. Стратегическата консултативна група на експертите по имунизация (SAGE),  се събра в Женева на 1-3 април за да обсъди мерки за предотвратяване на по-нататъшното международно разпространение на полиомиелита, напредъка в елиминирането на диви и ваксинодериватни полиовируси и състоянието на подготовката за световното оттегляне на живата полиоваксина тип 2 (OVP2). Окончателните препоръки ще бъдат публикувани в Weekly Epidemiological Record.

2.  Епидемичният взрив в Северен Вазиристан, Пакистан, продължава с три нови случая на полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 (WPV1) и два случая, причинени от циркулиращи ваксинодериватни полиовируси тип 2 (cVDPV2) съобщени тази седмица. Сирия съобщи два нови WPV1 случая, по един от провинции Aleppo и Hama.

 3. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус*

*Данните в таблиците са до 02.04.2014 г.

 Брой заболели

01.01-01.04.2014 г.

01.01-02.04.2013 г.

2013 г.

  в света. От тях:

51

16

407

- в ендемични държави

44

16

160

- в неендемични държави

7

0

247

 4. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави

Държава

01.01-01.04.2014 г.

01.01-02.04.2013 г.

2013 г.

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

Пакистан

39

 

 

39

5

 

 

5

93

Афганистан

4

 

 

4

1

 

 

1

14

Ирак

1

 

 

1

 

 

 

0

0

Екваториална Гвинея

1

 

 

1

 

 

 

 

 

Нигерия

1

 

 

1

10

 

 

10

53

Камерун

3

 

 

3

 

 

 

        0

4

Сомалия

 

 

 

0

 

 

 

        0

194

Сирия

1

 

 

1

 

 

 

        0

26

Етиопия

1

 

 

1

 

 

 

0

9

Кения

 

 

 

0

 

 

 

        0

14

 *Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1
**Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3
***Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 и тип 3