Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 09 aприл 2014 г.

12 април 2014

1.  Първи масови имунизационни кампании започнаха в Близкия изток, след като случай на  полиомиелит беше съобщен в Ирак. Имунизационни кампании срещу полиомиелит са започнали в Сирия, Ирак и Египет на 6 април и Турция на 7 април, като стремежа е да се достигне до повече от 20 милиона деца в продължение на пет дни. За Ирак това е първата кампания в национален мащаб, след като случая на полиомиелит на шестмесечено момче от северната част на Багдад, беше потвърден от Министерството на здравеопазването на 30 март.

2.  Стратегическата консултативна група на СЗО на експертите по имунизация (SAGE) беше свикана  миналата седмица в Женева. В допълнение към прегледа на глобалната епидемиология в предаването на полиомиелита, SAGE одобри актуализации в съществуващите препоръки на СЗО в  International Travel and Health (ITH) за ваксинация на лица, идващи от страни, рискови за полиомиелит. Освен това, SAGE разгледа напредъка по отношение на определянето на дата за преминаване от тривалентна в двувалентна жива полиоваксина (OPV), което изисква липсата на циркулация на ваксинодериватен  полиовирус тип 2 (cVDPV2) в продължение на най-малко шест месеца в световен мащаб. SAGE изрази тревога от продължаващата циркулация на  cVDPV2 в северната част на Нигерия и Пакистан, като се подчертава, че тези зони се припокриват с някои от последните резервоари на див полиовирус (WPV) в света. Спирането на циркулацията на cVDPV2 и WPV изисква откриване на пропуските в допълнителните имунизационни дейности (SIA), увеличаване на имунизационния обхват и използването на подходяща комбинация от тривалентна и двувалентна OPV през следващите месеци. Резюме на срещата на SAGE е достъпно тук. Пълният текст на доклада от срещата на SAGE ще бъде публикуван в Weekly Еpidemiological Record (WER) на 23 май 2014 година.

3.  Нов случай  на  полиомиелит, причинен от див полиовирус  тип 1 (WPV1) бе съобщен тази седмица от Малабо, столицата на Екваториална Гвинея. Случаят е с начало на парализата  19 март. Това е вторият  WPV1 случай в страната, откакто епидемичния взрив от съседен Камерун се разпространи  в Екваториална Гвинея. В двете страни се засилват действията в отговор на взрива. През март, СЗО повиши своята оценка на риска от по-нататъшно международно разпространение на полиомиелит от Камерун до много висока, поради географското разширяване на заразените области в страната, пропуските в  качеството на надзора и притока на уязвими групи бежанци от съседните страни.

4. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус*

*Данните в таблиците са до 09.04.2014 г.

 Брой заболели

01.01-08.04.2014 г.

01.01-09.04.2013 г.

2013 г.

  в света. От тях:

55

18

407

- в ендемични държави

48

18

160

- в неендемични държави

8

0

247

 

 4. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави

Държава

01.01-08.04.2014 г.

01.01-09.04.2013 г.

2013 г.

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

Пакистан

43

 

 

43

6

 

 

6

93

Афганистан

4

 

 

4

1

 

 

1

14

Ирак

1

 

 

1

 

 

 

0

0

Екваториална Гвинея

2

 

 

2

 

 

 

 

 

Нигерия

1

 

 

1

11

 

 

11

53

Камерун

3

 

 

3

 

 

 

           0

4

Сомалия

 

 

 

0

 

 

 

           0

194

Сирия

1

 

 

1

 

 

 

           0

26

Етиопия

1

 

 

1

 

 

 

           0

9

Кения

 

 

 

0

 

 

 

           0

14

 *Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1
**Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3
***Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 и тип 3