Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 16 aприл 2014 г.

18 април 2014

1. Нов случай на полиомиелит , причинен от див полиовирус тип 1 (WPV1) се съобщава в Централна Африка, Екваториална Гвинея. Общо три случая  са докладвани до момента от страната, а генетичните изследвания показват, че случаите са свързани с активно огнище на WPV1 в Камерун. В процес на планиране са мерки в отговор на взрива в страната.

2.  На 17 март,  СЗО повиши своята оценка на риска от по-нататъшно международно разпространение на полиомиелит от Камерун до много висока. Рискът е повишен поради: потвържаването на допълнителни WPV1 случаи от три нови региона в  Камерун, което показва, че продължава предаването на диви полиовируси и че заразените райони се разширяват след откриването на четирите случая през октомври  2013 г.; пропуските в  системата за надзор и притока на уязвими групи бежанци от Централноафриканската република.

3.  Оценки на нивата на имунитет и  чувствителността на системата за надзор  бяха проведени в съседните страни, по-специално в Габон и Република Конго, както и се планират допълнителни имунизационни дейности в тези страни през май.

4. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус*

*Данните в таблиците са до 16.04.2014 г.

 Брой заболели

01.01-15.04.2014 г.

01.01-16.04.2013 г.

2013 г.

  в света. От тях:

61

19

414

- в ендемични държави

52

19

160

- в неендемични държави

9

0

254

 

 5. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави

Държава

01.01-15.04.2014 г.

01.01-16.04.2013 г.

2013 г.

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

Пакистан

47

 

 

47

6

 

 

6

93

Нигерия

1

 

 

1

12

 

 

12

53

Афганистан

4

 

 

4

1

 

 

1

14

Екваториална Гвинея

3

 

 

3

 

 

 

 

 

Ирак

1

 

 

1

 

 

 

0

0

Камерун

3

 

 

3

 

 

 

           0

4

Сирия

1

 

 

1

 

 

 

           0

33

Етиопия

1

 

 

1

 

 

 

           0

9

Сомалия

 

 

 

0

 

 

 

           0

194

Кения

 

 

 

0

 

 

 

           0

14

 *Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1
**Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3
***Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 и тип 3