Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 23 април 2014 г.

25 април 2014

  1. Пакистан продължава да бъде страната с най-много случаи на полиомиелит в света през тази година. Тази седмица бяха съобщени пет нови случая на полиомиелит (два, причинени от див полиовирус тип 1 (WPV1) и три от циркулиращи ваксинодериватни полиовируси тип 2 (cVDPV2). Четири от случаите са от Федералните административни племенни области (FATA) и един е от Gadap, голям Карачи.
  2. В Абуджа, Нигерия, тази седмица е свикван Експертен комитет по премахване на детския паралич и планова имунизация (ERC). Очаква се ЕRC да преразгледа настоящата епидемиологична ситуация в предаването на полиовируса в страната и да представи препоръки за бързо премахване на детския паралич в Нигерия.

     3.  Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус

*Данните в таблиците са до 23.04.2014 г.

 Брой заболели

01.01-22.04.2014 г.

01.01-23.04.2013 г.

2013 г.

  в света. От тях:

62

22

416

- в ендемични държави

53

22

160

- в неендемични държави

9

0

256

    4. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави

Държава

01.01-22.04.2014 г.

01.01-23.04.2013 г.

2013 г.

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

Пакистан

49

 

 

49

6

 

 

6

93

Нигерия

1

 

 

1

14

 

 

14

53

Афганистан

3

 

 

3

2

 

 

2

14

Екваториална  Гвинея

3

 

 

3

 

 

 

0

0

Ирак

1

 

 

1

 

 

 

0

0

Камерун

3

 

 

3

 

 

 

        0

4

Сирия

1

 

 

1

 

 

 

        0

35

Етиопия

1

 

 

1

 

 

 

0

9

Сомалия

 

 

 

0

 

 

 

        0

194

Кения

 

 

 

0

 

 

 

         0

14

 *Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1
**Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3
***Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 и тип 3