Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 07 май 2014 г.

10 май 2014

1. По отношение на полиомиелита е обявена извънредна ситуация за общественото здраве с международно значение. След няколко дни на консултации, Комитетът за спешни мерки, който бе свикан по силата на Международните здравни правила от Генералния директор на СЗО, е установил, че разпространението на див полиовирус (WPV) в три държави по време, което нормално се счита за нискорисков сезон  е "извънредно събитие" и представлява риск за общественото здраве в други страни. Генералният директор на СЗО обявява, че това е спешност за общественото здравеопазване с международно значение, тъй като е необходима координирана международна реакция, за да се предотврати по-нататъшното влошаване на ситуацията в началото на активния сезон за предаване полиовирусите. В момента 10 държави имат активни огнища на диви полиовируси, които биха могли да се разпространят в други страни чрез движението на хора. От януари до април - най-нискорисковия сезон за предаване  на полиомиелит - предаване на вируси е било осъществено на три места: в Централна Азия (от Пакистан в Афганистан), в  Близкия изток (от Сирия в Ирак) и в Централна Африка (от Камерун в Екваториална Гвинея). Повече тук.

2. Независимият Борд  по Контрол (IMB) е свикан тази седмица в Лондон, Обединеното кралство, за да направи преглед на текущото състояние на усилията за ерадикация на детския паралич. Докладът на IMB се очаква да бъде публикуван в рамките на две седмици след срещата. За повече информация тук

3. Комитетът за проучване на полиомиелита (PRC ) се събира тази седмица в Женева, Швейцария, да преразгледа резултатите от продължаващите усилия за ликвидиране на полиомиелита, както и да идентифицира евентуалните пропуски, които трябва да бъдат преодолени.

 

4. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус*

 

 Брой заболели

01.01-06.05.2014 г.

01.01-07.05.2013 г.

2013 г.

  в света. От тях:

74

26

416

- в ендемични държави

65

26

160

- в неендемични държави

9

0

256

 

 5. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави

Държава

01.01-06.05.2014 г.

01.01-07.05.2013 г.

2013 г.

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

Пакистан

59

 

 

59

6

 

 

6

93

Нигерия

2

 

 

2

18

 

 

18

53

Афганистан

4

 

 

4

2

 

 

2

14

Екваториална Гвинея

3

 

 

3

 

 

 

 0 

0

Ирак

1

 

 

1

 

 

 

0

0

Камерун

3

 

 

3

 

 

 

        0

4

Сирия

1

 

 

1

 

 

 

        0

35

Етиопия

1

 

 

1

 

 

 

        0

9

Сомалия

 

 

 

0

 

 

 

        0

194

Кения

 

 

 

0

 

 

 

         0

14

 *Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1
**Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3
***Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 и тип 3