Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 11 юни 2014 г.

16 юни 2014

1. Експертните групи по ерадикация на полиомиелита в Афганистан и Пакистан се срещнаха в Ислямабад, Пакистан през изминалата седмица. Групите признаха важния прогрес по ерадикацията на заболяването в Афганистан и заключиха, че страната е в състояние да прекъсне ендемичната трансмисия на вируса през 2014 г., като посочиха и оставащите рискове и предизвикателства. Основните задачи, които ще гарантират изпълнението на програмата е тя да е приоритет за новото правителство, достигането на децата в недостъпните области, насочване на усилията към деца с пропуснати имунизации, засилване на имунизационните активности в пограничните райони, както и на транзитно преминаващи лица и подготовка за предвижването на хора от заразени области в Пакистан.

2. По отношение на ерадикацията на полиомиелита в Пакистан, Експертните групи стигнаха до извода, че страната не е в състояние на прекъсне трансмисията на полиовируси без радикална промяна в областите-резервоари на епидемията, вкл. Федералните Административни Племенни Области, Peshawar и Karachi. Групите препоръчаха пълна политическа съпричастност и ръководство, мобилизация на армията и администрацията, възстановяване на имунизациите във Федералните области и обърнаха внимание на несигурността и хроничните пропуски във високорисковите области и областите-резервоари. Експертните групи препоръчаха дейности по интегриране на комуникациите и социална мобилизация във всички провинции, заложени в техните планове и операции.

3. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус

 Брой заболели

01.01-10.06.2014 г.

01.01-11.06.2013 г.

2013 г.

  в света. От тях:

94

55

416

- в ендемични държави

82

41

160

- в неендемични държави

12

14

256

 

4. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави

Държава

01.01-10.06.2014 г.

01.01-11.06.2013 г.

2013 г.

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

Пакистан

75

   

75

14

   

14

93

Нигерия

3

   

3

25

   

25

53

Афганистан

4

   

4

2

   

2

14

Екваториална  Гвинея

4

   

4

     

0

0

Ирак

2

   

2

     

0

0

Камерун

3

   

3

     

0

4

Сирия

1

   

1

     

0

35

Етиопия

1

   

1

     

0

9

Сомалия

1

   

1

9

   

9

194

Кения

     

0

5

   

5

14

  *Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1
**Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3
***Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 и тип 3

Източник:www.polioeradication.org