Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 23 юли 2014 г.

25 юли 2014

1. Проведените полио кампании в Близкия Изток от октомври насам, с които бяха многократно обхванати над 25 милиона деца спомогнаха за намаляване на интензитета на епидемия: нов доклад от УНИЦЕФ и СЗО набляга на  втората фаза на противоепидемичните мерки, които трябва да са насочени към достигането на тези деца, които продължават да са неимунизирани.

2. Продължават усилията са засилване на противоепидемичните действия в Рога на Африка след потвърждаването на още няколко нови случая на полиомиелит в Сомалия през изминалата седмица. Тези случаи подчертават риска, който продължава да крие ниско степенната трансмисия на полиовируси за децата от региона и спешната нужда от прекратяване на епидемията бързо и окончателно.

3. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус

Брой заболели

01.01-22.07.2014 г.

01.01-23.07.2013 г.

2013 г.

  в света. От тях:

128

140

416

- в ендемични държави

112

59

160

- в неендемични държави

16

81

256

 

4. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави

Държава

01.01-22.07.2014 г.

01.01-23.07.2013 г.

2013 г.

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

Пакистан

99

 

 

99

21

 

 

21

93

Нигерия

5

 

 

5

35

 

 

35

53

Афганистан

8

 

 

8

3

 

 

3

14

Екваториална Гвинея

5

 

 

5

 

 

 

0

0

Ирак

2

 

 

2

 

 

 

0

0

Камерун

3

 

 

3

 

 

 

0

4

Сирия

1

 

 

1

 

 

 

0

35

Етиопия

1

 

 

1

 

 

 

0

9

Сомалия

4

 

 

4

72

 

 

72

194

Кения

 

 

 

0

9

 

 

9

14

 *Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1
**Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3
***Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 и тип 3