Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 31 юли 2014 г.

31 юли 2014

1. В Пакистан са регистрирани три нови случая на паралитичен полиомиелит, един от които от Balochistan. Това е първият случай в провинцията от октомври 2012 г., но четири положителни за полиовируси проби от околна среда са събрани през тази година от Quetta, Balochistan, последната от които е от 20 юни. Случаят е свързан с положителните проби, което предполага местна циркулация на полиовирус тип 1 в областта.

2. Тази година в Нигерия са регистрирани повече случаи с ваксинодериватни полиовируси тип 2 (18), в сравнение с тези, причинени от тив полиовирус тип 1 (5 WPV1). През тази седмица са съобщени 4 нови случаи на ваксинодериватни полиовируси тип 2.  

3. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус

Брой заболели

01.01-30.07.2014 г.

01.01-31.07.2013 г.

2013 г.

  в света. От тях:

131

170

416

- в ендемични държави

115

65

160

- в неендемични държави

16

81

256

4. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави

Държава

01.01-30.07.2014 г.

01.01-31.07.2013 г.

2013 г.

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

Пакистан

102

 

 

102

22

 

 

22

93

Нигерия

5

 

 

5

40

 

 

40

53

Афганистан

8

 

 

8

3

 

 

3

14

Екваториална Гвинея

5

 

 

5

 

 

 

0

0

Ирак

2

 

 

2

 

 

 

0

0

Камерун

3

 

 

3

 

 

 

0

4

Сирия

1

 

 

1

 

 

 

0

35

Етиопия

1

 

 

1

 

 

 

0

9

Сомалия

4

 

 

4

95

 

 

95

194

Кения

 

 

 

0

10

 

 

10

14

 *Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1
**Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3
***Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 и тип 3