Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 9 януари 2013 г.

11 януари 2013

1. Две години без полиомиелит: На 13 януари се отбелязаха две години от последния случай на паралитичен полиомиелит в Индия.  


2. Случай на полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 в Нигер, с произход от Нигерия. Първите имунизационни активности в Нигер ще започнат на 15 януари 2013 г. в тясно сътрудничество с Нигерия.

 

3. Обучение на здравни експерти (STOPpers): 73 експерти по обществено здраве от 41 държави ще вземат участие в обучение за ПРЕКРАТЯВАНЕ ПРЕДАВАНЕТО НА ПОЛИОМИЕЛИТА (STOP), което ще се проведе между 7-18 януари в Атланта, САЩ. STOP участниците ще бъдат обучавани по въпроси, свързани със стратегията и операциите по ерадикация на полиомиелита и ще се присъединят към 111 опитни ‘STOPpers' за работа с министерствата по здравеопазване в страните с недостиг на експерти по обществено здравеопазване, за да подкрепят изкореняването на полиомиелита в света. 

 

4. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус

Брой заболели

01.01.2012-08.01.2013 г.

01.01.2011-10.01.2012 г.

2011 г.

  в света. От тях:

222

627

650

- в ендемични държави

216

321

341

- в неендемични държави

6

306

309

 

5. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави

Държава

01.01.2012-08.01.2013 г.

01.01.2011-10.01.2012 г.

2011 г.

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

Пакистан

55

2

1

58

190

2

192

198

Афганистан

37

37

76

76

80

Нигерия

102

19

121

40

12

52

62

Индия

1

1

1

Чад

5

5

127

3

130

132

ДР Конго

92

92

93

Ангола

5

5

5

Нигер

1

1

3

2

5

5

Централна Африканска република

4

4

4

Китай

21

21

21

Гвинея

3

3

3

Кения

1

1

1

Кот Д'Ивоар

36

36

36

Мали

7

7

Конго

1

1

Габон

1

1

 *Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1
**Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3
***Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 и тип 3