Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 17 септември 2014 г.

19 септември 2014

1. Синхронизирана регионална полиокампания се провежда в момента в централна и западна Африка, която има за цел имунизирането с жива полиоваксина на около 94 млн. деца в 18 държави.

2. Вниманието в Рога на Африка е насочено към засилване на микроплановете за провеждане на кампании за прилагане на противоепидемични мерки. Прилагат се целеви подходи в най-рисковите области, както и се осигурява техническа подкрепа, за да се гарантира провеждането на тези кампании.

3. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус

Брой заболели

01.01-16.09.2014 г.

01.01-17.09.2013 г.

2013 г.

  в света. От тях:

178

264

416

- в ендемични държави

159

79

160

- в неендемични държави

19

185

256

 

4. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави

Държава

01.01-16.09.2014 г.

01.01-17.09.2013 г.

2013 г.

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

Пакистан

145

 

 

145

28

 

 

28

93

Нигерия

6

 

 

6

47

 

 

47

53

Афганистан

8

 

 

8

4

 

 

4

14

Екваториална Гвинея

5

 

 

5

 

 

 

0

0

Ирак

2

 

 

2

 

 

 

0

0

Камерун

5

 

 

5

 

 

 

0

4

Сирия

1

 

 

1

 

 

 

0

35

Етиопия

1

 

 

1

1

 

 

1

9

Сомалия

5

 

 

5

169

 

 

169

194

Кения

 

 

 

0

15

 

 

15

14

 *Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1
**Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3
***Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 и тип 3