Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 1 октомври 2014 г.

4 октомври 2014

1. Всички случаи на паралитичен полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1, които са съобщени през седмицата са от Пакистан. През 2014 г. броят на случаите на полиомиелит, съобщени от Пакистан са 83% от общия брой заболели в света от това заболяване. Провинция Khyber Pakhtunkhwa и Федералните Административни Племенни области са най-тежко засегнатата зона в света със 73% всички случаи, регистрирани в световен мащаб.

2.  Рискът от международно разпространение на полиомиелит от Пакистан остава висок. Болшинството от случаите в съседен Афганистан са в резултат на трансгранична трансмисия от Пакистан, както и епидемията в Близкия Изток.

3. Независимият Борд по контрол на Глобалната Инициатива за Ерадикация на Полиомиелита се среща тази седмица в Лондон, за да разгледа прогреса, направен през последните месеци. Докладът от срещата ще бъде публикуван в следващите 3 седмици.

4.  Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус

Брой заболели

01.01-30.09.2014 г.

01.01-01.10.2013 г.

2013 г.

  в света. От тях:

209

284

416

- в ендемични държави

190

91

160

- в неендемични държави

19

193

256

 

5. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави

Държава

01.01-30.09.2014 г.

01.01-01.10.2013 г.

2013 г.

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

Пакистан

174

 

 

174

36

 

 

36

93

Нигерия

6

 

 

6

49

 

 

49

53

Афганистан

10

 

 

10

6

 

 

6

14

Екваториална Гвинея

5

 

 

5

 

 

 

0

0

Ирак

2

 

 

2

 

 

 

0

0

Камерун

5

 

 

5

 

 

 

0

4

Сирия

1

 

 

1

 

 

 

0

35

Етиопия

1

 

 

1

4

 

 

4

9

Сомалия

5

 

 

5

175

 

 

175

194

Кения

 

 

 

0

14

 

 

14

14

 *Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1
**Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3
***Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 и тип 3