Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 8 октомври 2014 г.

11 октомври 2014

1. Изминаха повече от 6 месеца от случай на паралитичен полиомиелит, причинен от див вирус, съобщен от Сирия или Ирак. Това е признание за отдадеността на здравните работници и значителните усилия на много партньори да обхванат всички деца с допълнителни имунизации. Над 22 милиона деца бяха многократно имунизирани срещу полиомиелит през изминалата година по време на конфликта и хуманитарната криза.

2. Национални имунизационни дни бяха проведени миналата седмица в Пакистан, по време на които бяха достигнати 34,2 милиона деца в страната или 95% от децата на възраст до 5 години. Докато случаите нарастват стабилно в момента по време на текущия ‘силен сезон' за полио трансмисия, успехът на такива кампании е важен за създаването на наближаващия ‘слаб сезон' в Пакистан.

3. В Сомалия беше разработен план за действие при спешност с продължителност 6 месеца в резултат на Оценката на мерките за контрол на епидемията, която бе проведена през септември. Планът включва стратегии за обхващане на деца, живеещи в номадски провинциални общности, където имунитетът сред населението е слаб.

4.  Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус

Брой заболели

01.01-07.10.2014 г.

01.01-08.10.2013 г.

2013 г.

  в света. От тях:

222

282

416

- в ендемични държави

203

94

160

- в неендемични държави

19

188

256

 

5. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави

Държава

01.01-07.10.2014 г.

01.01-08.10.2013 г.

2013 г.

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

Пакистан

187

 

 

187

39

 

 

39

93

Нигерия

6

 

 

6

49

 

 

49

53

Афганистан

10

 

 

10

6

 

 

6

14

Екваториална Гвинея

5

 

 

5

 

 

 

0

0

Ирак

2

 

 

2

 

 

 

0

0

Камерун

5

 

 

5

 

 

 

0

4

Сирия

1

 

 

1

 

 

 

0

35

Етиопия

1

 

 

1

4

 

 

4

9

Сомалия

5

 

 

5

170

 

 

170

194

Кения

 

 

 

0

14

 

 

14

14

 *Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1
**Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3
***Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 и тип 3