Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 15 октомври 2014 г.

18 октомври 2014

1. Случаите на полиомиелит, причинен от див полиовирус през 2014 г. в Пакистан достигнаха 206. Това е най-големият брой заболели до октомври месец в Пакистан в сравнение с предходни години.

2. През септември бяха проведени проверки в Евкваториална Гвинея и Камерун за оценка на качеството на провежданите до тук противоепидемични дейности спрямо епидемията от полиомиелит. И двата анализа показват, че въпреки прогресът за контролиране на епидемиите, нито една програма не е напълно успешна в прекратяването на трансмисията на полиовируси. Направени са препоръки и последващи мисии ще се проведат в средата на декември в Екваториална Гвинея и през февруари следващата година в Камерун.

3. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус

Брой заболели

01.01-14.10.2014 г.

01.01-15.10.2013 г.

2013 г.

  в света. От тях:

243

293

416

- в ендемични държави

224

99

160

- в неендемични държави

19

194

256

 

4. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави

Държава

01.01-14.10.2014 г.

01.01-15.10.2013 г.

2013 г.

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

Пакистан

206

 

 

206

43

 

 

43

93

Нигерия

6

 

 

6

49

 

 

49

53

Афганистан

12

 

 

12

7

 

 

7

14

Екваториална Гвинея

5

 

 

5

 

 

 

0

0

Ирак

2

 

 

2

 

 

 

0

0

Камерун

5

 

 

5

 

 

 

0

4

Сирия

1

 

 

1

 

 

 

0

35

Етиопия

1

 

 

1

6

 

 

6

9

Сомалия

5

 

 

5

174

 

 

174

194

Кения

 

 

 

0

14

 

 

14

14

 *Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1
**Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3
***Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 и тип 3