Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 29 октомври 2014 г.

31 октомври 2014

1. Световната полио седмица (23-29 октомври) даде възможност да се да се отчете напредъка, направен към глобалната ерадикация на заболяването през 2014 г. Това е първата година на Югоизточна Азия сертифицирана като свободна от полиомиелит.

2. На 28 октомври се навършиха 100 години от рождението на Jonas Salk - създателят на първата полиоваксина в света - през 50-те години на 20 век.

3. Федерацията на Ислямските Медицински Асоциации призова тази седмица мюсюлманските медици по света да се присъединят към усилията да се предпазят всички деца от ваксинопредотвратими заболявания.

4. Независимият Борд по контрола публикува своя десети доклад след срещата си в началото на месеца.

5. На срещата си през изминалата седмица Стратегическата Експертна група по имунизациите (SAGE) разгледа критериите за готовност за премахване на полиовирус тип 2 от състава на живата полиоваксина в световен мащаб и заключи че подготовката за това да се случи в началото на 2016 година е в ход. Групата препоръча държавите-членки да ускорят своите подготвителни действия и да спомогнат за международна координация. Повече, четете тук.

6. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус

Брой заболели

01.01-28.10.2014 г.

01.01-29.10.2013 г.

2013 г.

  в света. От тях:

257

312

416

- в ендемични държави

238

110

160

- в неендемични държави

19

202

256

 

7. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави

Държава

01.01-28.10.2014 г.

01.01-29.10.2013 г.

2013 г.

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

Пакистан

220

 

 

220

53

 

 

53

93

Нигерия

6

 

 

6

49

 

 

49

53

Афганистан

12

 

 

12

8

 

 

8

14

Екваториална Гвинея

5

 

 

5

 

 

 

0

0

Ирак

2

 

 

2

 

 

 

0

0

Камерун

5

 

 

5

1

 

 

1

4

Сирия

1

 

 

1

 

 

 

0

35

Етиопия

1

 

 

1

7

 

 

7

9

Сомалия

5

 

 

5

180

 

 

180

194

Кения

 

 

 

0

14

 

 

14

14

 *Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1
**Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3
***Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 и тип 3