Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 10 декември 2014 г.

14 декември 2014

1. Тази седмица се проведе среща на Групата на партньорите на глобалната ерадикация на полиомиелита в Женева, на която се обсъдиха глобалните усилия и приоритетите за 2015 г. и след това. Също така дискусиите бяха насочени към планирането на наследството от структурата и функциите на инициативата, засилването на рутинните имунизации, въвеждането на убита полиоваксина в държавите, прилагащи жива полиоваксина, както и подготовката към преминаването от тривалентна към двувалентна жива полиоваксина.

2. Допълнителни имунизационни активности за планирани за 15-19 декември в северната част на Мадагаскар в отговор на взрива от циркулиращи ваксинодериватни  полиовируси. Национални имунизационни дни ще се проведат през 19-23 януари, като целят подсилване на имунитета срещу всички щамове полиовируси в страната като ще се приложи тривалентна жива полиоваксина.

3. За първи път само 1 случай на паралитичен полиомиелит, причинен от див полиовирус е докладван в рамките на 4 месеца в Африка, въпреки силния сезон за трансмисия на полиовируси. Последният заболял е от Сомалия, с начало на паралитичните оплаквания 11 август.

4. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус

Брой заболели

01.01-09.12.2014 г.

01.01-10.12.2013 г.

2013 г.

  в света. От тях:

325

359

416

- в ендемични държави

306

135

160

- в неендемични държави

19

224

256

 

5. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави

Държава

01.01-09.12.2014 г.

01.01-10.12.2013 г.

2013 г.

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

Пакистан

276

 

 

276

74

 

 

74

93

Нигерия

6

 

 

6

50

 

 

50

53

Афганистан

24

 

 

24

11

 

 

11

14

Екваториална Гвинея

5

 

 

5

 

 

 

0

0

Ирак

2

 

 

2

 

 

 

0

0

Камерун

5

 

 

5

4

 

 

4

4

Сирия

1

 

 

1

17

 

 

17

35

Етиопия

1

 

 

1

6

 

 

6

9

Сомалия

5

 

 

5

183

 

 

183

194

Кения

 

 

 

0

14

 

 

14

14

 *Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1
**Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3
***Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 и тип 3