Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 17 декември 2014 г.

19 декември 2014

1. За първи път само 1 случай на паралитичен полиомиелит, причинен от див полиовирус е докладван в рамките на 4 месеца в Африка. Последният заболял е от Сомалия, с начало на паралитичните оплаквания 11 август.

2. Допълнителни имунизационни активности се провеждат в северната част на Мадагаскар в отговор на взрива от циркулиращи ваксинодериватни  полиовируси тип 1. Национални имунизационни дни ще се проведат през 19-23 януари.

3. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус

Брой заболели

01.01-16.12.2014 г.

01.01-17.12.2013 г.

2013 г.

  в света. От тях:

333

360

416

- в ендемични държави

314

136

160

- в неендемични държави

19

224

256

 

4. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави

Държава

01.01-16.12.2014 г.

01.01-17.12.2013 г.

2013 г.

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

Пакистан

283

 

 

283

75

 

 

75

93

Нигерия

6

 

 

6

50

 

 

50

53

Афганистан

25

 

 

25

11

 

 

11

14

Екваториална Гвинея

5

 

 

5

 

 

 

0

0

Ирак

2

 

 

2

 

 

 

0

0

Камерун

5

 

 

5

4

 

 

4

4

Сирия

1

 

 

1

17

 

 

17

35

Етиопия

1

 

 

1

6

 

 

6

9

Сомалия

5

 

 

5

183

 

 

183

194

Кения

 

 

 

0

14

 

 

14

14

 *Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1
**Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3
***Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 и тип 3