Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 23 януари 2013 г.

30 януари 2013

1. Независимият Борд по Контрол се събра на телеконференция на 18 януари и заключи, че въпреки че Глобалната Инициатива за Ерадикация на Полиомиелит не е изпълнила своята крайна цел за 2012 г. да спре предаването на диви полиовируси в света, Програмата  е спомогнала за нейното приближаване повече отвсякога. 

2. Изпълнителният борд на СЗО се събира тази седмица в Женева, Швейцария. Сред основните теми на форума е и разглеждането на доклада по прогреса относно ерадикацията на полиомиелита, оставащите предизвикателства и новата стратегия за приключване на процеса.

 3. В Египет беше изолиран див полиовирус от проби от околната среда от две зони в Кайро. Вирусът е изолиран само от отпадни води; няма регистриран случай на паралитичен полиомиелит. Генетичните методи за изследване показаха, че вирусът е близко родствен с тези от Северен Синд, Пакистан. Изолатите са открити чрез рутинно провеждане на надзор на околната среда в Египет, което включва редовно изследване на отпадни води от множество места. Последната проба, положителна за див полиовирус беше през декември 2010 г. и беше генетично свързана с вирус от Судан. В отговор на последните положителни проби, Правителството на Египет съвместно с Глобалната Инициатива за Ерадикация на Полиомиелит ще проведат по-нататъшни проучвания, ще засилят системата за надзор и ще планират имунизационна кампания, целяща обхват на над 3 млн. деца с полиоваксина.

 4. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус

 

Брой заболели

01-15.01.2013 г.

01-17.01.2012 г.

2012 г.

  в света. От тях:

0

4

222

- в ендемични държави

0

4

216

- в неендемични държави

0

0

6

 

5. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави

Държава

01-15.01.2013 г.

01-17.01.2012 г.

2012 г.

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

Пакистан

3

3

58

Афганистан

1

1

37

Нигерия

121

Чад

5

Нигер

1

 *Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1
**Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3
***Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 и тип 3