Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 24 декември 2014 г.

31 декември 2014

1. Годината приключва с истински, но много неустойчив прогрес: най-дългият период в историята на Африка без диви полиовируси, овладяни обширни епидемии в Близкия Изток и в Рога на Африка, Югоизточна Африка е сертифицирана за свободна от полиомиелит и отсъствието на див полиовирус тип 3 за период от 2 години.

2. Усилията на Инициативата за ерадикация на полиомиелита през 2015 година ще обхващат 5 приоритета: 1. надзор за откриване на всеки останал полиовирус; 2. опазване на Африка и Близкия Изток свободни от полиомиелит; 3. оказване на подкрепа на Пакистан и Афганистан; 4. подготовка за изваждане от състава на живата полиоваксина на ваксинален полиовирус тип 2 и 5. продължаване на посочването и надграждане на влиянието на полио програмата върху националните имунизационни програми. 

3. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус

Брой заболели

01.01-23.12.2014 г.

01.01-25.12.2013 г.

2013 г.

  в света. От тях:

342

362

416

- в ендемични държави

323

138

160

- в неендемични държави

19

224

256

 

4. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави

Държава

01.01-23.12.2014 г.

01.01-25.12.2013 г.

2013 г.

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

Пакистан

291

 

 

291

77

 

 

77

93

Нигерия

6

 

 

6

50

 

 

50

53

Афганистан

26

 

 

26

11

 

 

11

14

Екваториална Гвинея

5

 

 

5

 

 

 

0

0

Ирак

2

 

 

2

 

 

 

0

0

Камерун

5

 

 

5

4

 

 

4

4

Сирия

1

 

 

1

17

 

 

17

35

Етиопия

1

 

 

1

6

 

 

6

9

Сомалия

5

 

 

5

183

 

 

183

194

Кения

 

 

 

0

14

 

 

14

14

 *Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1
**Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3
***Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 и тип 3