Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 14 януари 2015 г.

16 януари 2015

1. Изминаха повече от 6 месеца от последния случай на заболял от див полиовирус в Централна Африка, който бе открит в Камерун на 9 юли 2014 г. Това е показател за направен напредък по отношение на спиране на епидемията в региона. Но мерките за овладяване на епидемията трябва да продължат и да се засилят областните системи за надзор, за да се гарантира бързо откриване на всяка остатъчна трансмисия.

2. Измина повече от 1 година от последния случай на паралитичен полиомиелит, причинен от див полиовирус в Етиопия. Продължават мерките в Рога на Африка, поради заболелия от див полиовирус в Сомалия през август миналата година.

3. През изминалата седмица няма в света регистрирани случаи на паралитичен полиомиелит, причинен от див полиовирус.

4. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус

Брой заболели

01.01.2014-13.01.2015 г.

01.01.2013-14.01.2014 г.

2013 г.

  в света. От тях:

350

385

416

- в ендемични държави

331

157

160

- в неендемични държави

19

228

256

 

5. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави

Държава

01.01.2014-13.01.2015 г.

01.01.2013-14.01.2014 г.

2013 г.

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

Пакистан

297

 

 

297

91

 

 

91

93

Нигерия

6

 

 

6

53

 

 

53

53

Афганистан

28

 

 

28

13

 

 

13

14

Екваториална Гвинея

5

 

 

5

 

 

 

0

0

Ирак

2

 

 

2

 

 

 

0

0

Камерун

5

 

 

5

4

 

 

4

4

Сирия

1

 

 

1

17

 

 

17

35

Етиопия

1

 

 

1

8

 

 

8

9

Сомалия

5

 

 

5

185

 

 

185

194

Кения

 

 

 

0

14

 

 

14

14

 *Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1
**Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3
***Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 и тип 3