Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 28 януари 2015 г.

31 януари 2015

1. Изминаха повече от 6 месеца от последния случай на паралитичен полиомиелит, причинен от див тип 1 полиовирус в Нигерия. Това подчертава значителният прогрес в борбата с ликвидиране на детския паралич в последната, останала ендемична за болестта държава на Африканския континент.

2. Министрите по здравеопазване от различни страни в света се събраха тази седмица на събранието на Изпълнителния Борд на СЗО, за да обсъдят световната здравна политика. Сред темите за обсъждане бяха представени текущото състояние на епидемиологията на полиомиелита и световните планове за готовност за етапно премахване на живата полиоваксина. Подготвен бе доклад за улесняване на дискусиите.

3. Тази седмица в Бейрут, Ливан се събра експертна група, за да разгледа въздействието на противоепидемичните мерки върху текущата епидемия в Близкия Изток и да даде своето съгласие за стратегиите за преминаване към фаза III от тях.

4. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1

Брой заболели

01.01.-27.01.2015 г.

01.01.-28.01.2014 г.

2014 г.

  в света. От тях:

3

6

358

- в ендемични държави

3

6

339

- в неендемични държави

0

0

19

 

5. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави

Държава

01.01.-27.01.2015 г.

01.01.-28.01.2014 г.

2014 г.

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

Пакистан

3

 

 

3

5

 

 

5

305

Нигерия

0

 

 

0

0

 

 

0

6

Афганистан

0

 

 

0

1

 

 

1

28

Екваториална Гвинея

0

 

 

0

0

 

 

0

5

Ирак

0

 

 

0

0

 

 

0

2

Камерун

0

 

 

0

0

 

 

0

5

Сирия

0

 

 

0

0

 

 

0

1

Етиопия

0

 

 

0

0

 

 

0

1

Сомалия

0

 

 

0

0

 

 

0

5

 *Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1
**Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3
***Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 и тип 3