Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 4 февруари 2015 г.

6 февруари 2015

1. Изминаха повече от 6 месеца от последния случай на паралитичен полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 в Нигерия. Необходимо е обаче да изминат минимум 12 месеца без детекция на див полиовирус при качествен надзор на заболяването, преди Нигерия да се приема за държава без трансмисия на диви полиовируси. Нигерия ще получи сертификация за държава свободна от полиомиелит, както и целия Африкански регион, след 3 години на висококачествен надзор и без детекция на див полиовирус. Страната полага големи усилия не просто да ерадикира дивите полиовируси, но също така и спешно да прекрати епидемията от циркулиращи ваксинодериватни тип 2 вируси, която е засегнала цялата страна.

2. Миналата седмица в Женева се събраха министри по здравеопазване, здравни лидери и експерти от целия свят на събранието на Изпълнителния Борд на СЗО,  за да обсъдят световната здравна политика. Участниците бяха запознати с прогреса, направен за елиминиране на полиомиелита, като бе напомнено, че докато заболяването съществува, всяко дете е в риск от заразяване. Прочетете повече тук.

3. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 (WPV) и от циркулиращи ваксинодериватни полиовируси (cVDPV)

Брой заболели

01.01.-03.02.2015 г.

01.01.-04.02.2014 г.

2014 г.

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

  в света. От тях:

6

0

8

1

358

53

- в ендемични държави

6

0

8

1

339

50

- в неендемични държави

0

0

0

0

19

3

 

4. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави


Държава

01.01.-03.02.2015 г.

01.01.-04.02.2014 г

2014 г.

 

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

Пакистан

6

0

7

1

305

20

Афганистан

0

0

1

0

28

0

Нигерия

0

0

0

0

6

30

Сомалия

0

0

0

0

5

0

Екваториална Гвинея

0

0

0

0

5

0

Ирак

0

0

0

0

2

0

Камерун

0

0

0

0

5

0

Сирия

0

0

0

0

1

0

Етиопия

0

0

0

0

1

0

Южен Судан

0

0

0

0

0

2

Мадагаскар

0

0

0

0

0

1

cVDPV: Мадагаскар е с cVDPV1, всички останали - с cVDPV2.

Случаите с циркулиращите ваксинодериватни полиовируси (cVDPV) тип 2 са сразлика повече или равно на 6nt (10nt за тип 1) от Сейбин вирус тип 1 и други данни за установена циркулация. В таблиците не са включени VDPV от произход, различен от ОВП.