Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 11 февруари 2015 г.

12 февруари 2015

1. Около 230 000 деца ще бъдат имунизирани срещу полиомиелит по време на двуседмичната кампания в Jeddah, Саудитска Арабия, която стартира на 8 февруари. Здравни екипи ще посетят домове, здравни центрове, търговски центрове, летища, морски гари и други места, където се събират хора, за да обхванат всяко едно дете. Повече, прочетете тук.

2. През януари, в Нигерия се събра Експертния комитет по преглед на ерадикацията на  полиомиелита и имунизации, за да разгледа прогреса и предизвикателствата. Изминали са 6 месеца от последния случай на полиомиелит в страната и комитетът заключи, че е необходимо още време преди този напредък да се приеме за доказателство, трансмисията на диви вируси е прекратена. Експертният комитет наблегна на важността от поддържане на политическа съпричастност за нарастване на имунитета във всички области, координация със съседните държави и засилване на планирането за евентуално нови случаи на див полиовирус.

3. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 (WPV) и от циркулиращи ваксинодериватни полиовируси (cVDPV)

Брой заболели

01.01. - 10.02.2015 г.

01.01. - 11.02.2014 г.

2014 г.

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

  в света. От тях:

7

0

11

3

359

54

- в ендемични държави

7

0

11

3

340

51

- в неендемични държави

0

0

0

0

19

3

 

4. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави


Държава

01.01. - 10.02.2015 г.

01.01. - 11.02.2014 г

2014 г.

 

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

Пакистан

7

0

9

3

306

21

Афганистан

0

0

2

0

28

0

Нигерия

0

0

0

0

6

30

Сомалия

0

0

0

0

5

0

Екваториална Гвинея

0

0

0

0

5

0

Ирак

0

0

0

0

2

0

Камерун

0

0

0

0

5

0

Сирия

0

0

0

0

1

0

Етиопия

0

0

0

0

1

0

Южен Судан

0

0

0

0

0

2

Мадагаскар

0

0

0

0

0

1

cVDPV: Мадагаскар е с cVDPV1, всички останали - с cVDPV2.

Случаите с циркулиращите ваксинодериватни полиовируси (cVDPV) тип 2 са сразлика повече или равно на 6nt (10nt за тип 1) от Сейбин вирус тип 1 и други данни за установена циркулация. В таблиците не са включени VDPV от произход, различен от ОВП.