Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 18 февруари 2015 г.

19 февруари 2015

1. Тази седмица се провежда четвъртата среща на Международния комитет по спешности по МЗП по отношение на международното разпространение на полиомиелит. Резултатите и окончателният доклад на комитета ще са достъпни на www.polioeradication.org.

2. Изминаха 6 месеца от последния случай на паралитичен полиомиелит на Африканския континент, в Сомалия, с начало на парализата - 11 август. Необходимо е да изминат 12 месеца без див полиовирус, в условията на надзор, за да се обяви епидемията в Рога на Африка са приключила.

3. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 (WPV) и от циркулиращи ваксинодериватни полиовируси (cVDPV)

Брой заболели

01.01. - 17.02.2015 г.

01.01. - 18.02.2014 г.

2014 г.

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

  в света. От тях:

7

0

18

3

359

54

- в ендемични държави

7

0

18

3

340

51

- в неендемични държави

0

0

0

0

19

3

 

4. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави


Държава

01.01. - 17.02.2015 г.

01.01. - 18.02.2014 г.

2014 г.

 

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

Пакистан

7

0

15

3

306

21

Афганистан

0

0

3

0

28

0

Нигерия

0

0

0

0

6

30

Сомалия

0

0

0

0

5

0

Екваториална Гвинея

0

0

0

0

5

0

Ирак

0

0

0

0

2

0

Камерун

0

0

0

0

5

0

Сирия

0

0

0

0

1

0

Етиопия

0

0

0

0

1

0

Южен Судан

0

0

0

0

0

2

Мадагаскар

0

0

0

0

0

1

cVDPV: Мадагаскар е с cVDPV1, всички останали - с cVDPV2.

Случаите с циркулиращите ваксинодериватни полиовируси (cVDPV) тип 2 са сразлика повече или равно на 6nt (10nt за тип 1) от Сейбин вирус тип 1 и други данни за установена циркулация. В таблиците не са включени VDPV от произход, различен от ОВП.