Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 11 март 2015 г.

13 март 2015

1. На международния ден на жената през 2015 г. отбелязваме главната роля на жените в усилията за ерадикация на полиомиелит по света. Повече четете тук.

2. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 (WPV) и от циркулиращи ваксинодериватни полиовируси (cVDPV)

Брой заболели

01.01. - 10.03.2015 г.

01.01. - 11.03.2014 г.

2014 г.

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

  в света. От тях:

17

0

33

4

359

54

- в ендемични държави

17

0

31

4

340

51

- в неендемични държави

0

0

2

0

19

3

 

3. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави


Държава

01.01. - 10.03.2015 г.

01.01. - 11.03.2014 г

2014 г.

 

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

Пакистан

16

0

27

4

306

21

Афганистан

1

0

3

0

28

0

Нигерия

0

0

1

0

6

30

Сомалия

0

0

0

0

5

0

Екваториална Гвинея

0

0

0

0

5

0

Ирак

0

0

0

0

2

0

Камерун

0

0

2

0

5

0

Сирия

0

0

0

0

1

0

Етиопия

0

0

0

0

1

0

Южен Судан

0

0

0

0

0

2

Мадагаскар

0

0

0

0

0

1

cVDPV: Мадагаскар е с cVDPV1, всички останали - с cVDPV2.

Случаите с циркулиращите ваксинодериватни полиовируси (cVDPV) тип 2 са сразлика повече или равно на 6nt (10nt за тип 1) от Сейбин вирус тип 1 и други данни за установена циркулация. В таблиците не са включени VDPV от произход, различен от ОВП.