Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 18 март 2015 г.

19 март 2015

1. Въз основа на установените критерии за риск от международно разпространение на диви полиовируси по смисъла на МЗП, Сирия и Етиопия са класифицирани отново като „Държави, незасегнати вече от диви полиовируси, но уязвими от международно разпространение", поради липсата на детекция на диви полиовируси над 12 месеца. Повече прочетете тук.

2. В Пакистан, усилията продължават да са насочени към гарантиране прилагането на плановете за спешни операции по време на „слабия сезон". Засилената координация по дейностите на Кризисните центрове на федерално и провинциално ниво помага за тяхната оценка..

3. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 (WPV) и от циркулиращи ваксинодериватни полиовируси (cVDPV)

Брой заболели

01.01. - 17.03.2015 г.

01.01. - 18.03.2014 г.

2014 г.

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

  в света. От тях:

20

0

37

5

359

54

- в ендемични държави

20

0

33

5

340

51

- в неендемични държави

0

0

4

0

19

3

 

4.      Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави


Държава

01.01. - 17.03.2015 г.

01.01. - 18.03.2014 г

2014 г.

 

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

Пакистан

19

0

29

4

306

21

Афганистан

1

0

3

0

28

0

Нигерия

0

0

1

1

6

30

Сомалия

0

0

0

0

5

0

Екваториална Гвинея

0

0

1

0

5

0

Ирак

0

0

0

0

2

0

Камерун

0

0

3

0

5

0

Сирия

0

0

0

0

1

0

Етиопия

0

0

0

0

1

0

Южен Судан

0

0

0

0

0

2

Мадагаскар

0

0

0

0

0

1

cVDPV: Мадагаскар е с cVDPV1, всички останали - с cVDPV2.

Случаите с циркулиращите ваксинодериватни полиовируси (cVDPV) тип 2 са сразлика повече или равно на 6nt (10nt за тип 1) от Сейбин вирус тип 1 и други данни за установена циркулация. В таблиците не са включени VDPV от произход, различен от ОВП.