Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 20 февруари 2013 г.

22 февруари 2013

1. В Сомалия бе съобщена циркулацията на нов ваксиноасоцииран полиовирус тип 2 (cVDPV2), изолиран през януари тази година.

Това е доказателство, че взривът от cVDPV2, започнал през 2011 г. в южно-централна Сомалия продължава. През 2012 г., този взрив засегна и съседна Кения. Мерките за ограничаване на разпространението на вируса продължават да се прилагат.


2. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус

Брой заболели

01-19.02.2013 г.

01-21.02.2012 г.

2012 г.

  в света. От тях:

2

18

223

- в ендемични държави

2

17

217

- в неендемични държави

0

1

6

3. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави

Държава

01.01-19.02.2013 г.

01.01-21.02.2012 г.

2012 г.

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

Пакистан

2

   

2

10

 

1

11

58

Афганистан

       

4

   

4

37

Нигерия

       

1

1

 

2

122

Чад

       

1

   

1

5

Нигер

               

1

 *Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1
**Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3
***Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 и тип 3