Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 22 април 2015 г.

24 април 2015

1. Глобалната Инициатива за ерадикация на полиомиелита изказва съболезнования за своите загинали колеги в Сомалия. Прочетете пълното изявление.

2.През изминалата седмица в Женева се събра Стратегическата група от експерти по имунизациите (SAGE), за да разгледа текущата епидемиологична обстановка по отношение на полиомиелита и да изготви осъвремена информация за готовността за премахване на полиовирус тип 2 от състава на живата тривалентна полиоваксина и готовността за въвеждане на убита полиоваксина в националните имунизационни схеми. Повече прочетете тук

3. Световната имунизационна седмица, която ще се проведе от 24 до 30 април тази година е насочена към затварянето на имунизационните „дупки", което ще гарантира че всички деца имат достъп до животоспасяващи ваксини. Ваксинирането на всяко едно дете срещу полиомиелит е от основно значение за ерадикацията на полиовирусите. 

4. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 (WPV) и от циркулиращи ваксинодериватни полиовируси (cVDPV)

Брой заболели

01.01. - 21.04.2015 г.

01.01. - 22.04.2014 г.

2014 г.

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

  в света. От тях:

22

0

62

12

359

55

- в ендемични държави

22

0

53

12

340

52

- в неендемични държави

0

0

9

0

19

3

 

5. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави


Държава

01.01. - 21.04.2015 г.

01.01. - 22.04.2014 г

2014 г.

 

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

Пакистан

21

0

49

10

306

22

Афганистан

1

0

3

0

28

0

Нигерия

0

0

1

2

6

30

Сомалия

0

0

0

0

5

0

Екваториална Гвинея

0

0

3

0

5

0

Ирак

0

0

1

0

2

0

Камерун

0

0

3

0

5

0

Сирия

0

0

1

0

1

0

Етиопия

0

0

1

0

1

0

Южен Судан

0

0

0

0

0

2

Мадагаскар

0

0

0

0

0

1

cVDPV: Мадагаскар е с cVDPV1, всички останали - с cVDPV2.

Случаите с циркулиращите ваксинодериватни полиовируси (cVDPV) тип 2 са сразлика повече или равно на 6nt (10nt за тип 1) от Сейбин вирус тип 1 и други данни за установена циркулация. В таблиците не са включени VDPV от произход, различен от ОВП.