Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 29 април 2015 г.

30 април 2015

1. Ние сме заедно с народа на Непал в своите мисли, където инфраструктурата на инициативата за ерадикация на полиомиелита е тясно свързана със спасителните операции. Персоналът от инициативата често е сред първите, които помагат при спешни ситуации, като прилагат своите познания за планиране, наблюдение и прилагане на мерки за контрол.

2. Година след последната детекция на диви полиовируси в проби от околната среда Израел бе преместен от списъка на засегнатите държави в  този на държавите, които не са вече засегнати, но остават уязвими от международно разпрастранение на полиомиелита. На 24 април Комитетът по спешности по МЗП се събра за пети път, за да обсъди временните препоръки, като в скоро време ще бъде публикан и доклад от срещата.Повече прочетете тук.

3. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 (WPV) и от циркулиращи ваксинодериватни полиовируси (cVDPV)

Брой заболели

01.01. - 28.04.2015 г.

01.01. - 29.04.2014 г.

2014 г.

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

  в света. От тях:

23

0

68

12

359

55

- в ендемични държави

22

0

59

12

340

52

- в неендемични държави

0

0

9

0

19

3

 

4. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави


Държава

01.01. - 28.04.2015 г.

01.01. - 29.04.2014 г

2014 г.

 

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

Пакистан

22

0

54

10

306

22

Афганистан

1

0

3

0

28

0

Нигерия

0

0

2

2

6

30

Сомалия

0

0

0

0

5

0

Екваториална Гвинея

0

0

3

0

5

0

Ирак

0

0

1

0

2

0

Камерун

0

0

3

0

5

0

Сирия

0

0

1

0

1

0

Етиопия

0

0

1

0

1

0

Южен Судан

0

0

0

0

0

2

Мадагаскар

0

0

0

0

0

1

cVDPV: Мадагаскар е с cVDPV1, всички останали - с cVDPV2.

Случаите с циркулиращите ваксинодериватни полиовируси (cVDPV) тип 2 са сразлика повече или равно на 6nt (10nt за тип 1) от Сейбин вирус тип 1 и други данни за установена циркулация. В таблиците не са включени VDPV от произход, различен от ОВП.