Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 27 февруари 2013 г.

4 март 2013

1. На 26 февруари бе убит полицай, охраняващ екипа за имунизации с полиомиелит в Мардан, Пакистан. Няма пострадали ваксинатори.

2. Афганистан и Нигерия съобщиха своите първи случай на полиомиелит, причинен от див полиовирус за 2013 г.


3. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус

Брой заболели

01.01-26.02.2013 г.

01.01-28.02.2012 г.

2012 г.

  в света. От тях:

5

20

223

- в ендемични държави

5

19

217

- в неендемични държави

0

1

6

4. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави

Държава

01.01-26.02.2013 г.

01.01-28.02.2012 г.

2012 г.

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

Пакистан

2

   

2

11

 

1

12

58

Афганистан

1

   

1

4

   

4

37

Нигерия

2

   

2

2

1

 

3

122

Чад

       

1

   

1

5

Нигер

               

1

 *Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1
**Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3
***Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 и тип 3