Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 6 май 2015 г.

7 май 2015

1. Разпространението на полиомиелита остава спешност за общественото здравеопазване: Генералният Директор на СЗО прие оценката от Петата среща на Комитета по спешност по смисъла на МЗП 2005, че разпространението на полиомиелита все още представлява спешност за общественото здравеопазване от международно значение и препоръча удължаване на ревизираните Временни препоръки.

2. Достъпен е докладът на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита за предстоящата Световна Здравна Асамблея (СЗА): Докладът и придружаващата го резолюция се очаква да подпомогнат дискусиите по време на СЗА, която ще се проведе на 18-26 май в Женева, Швейцария.

3. Публикуван е последният полугодишен доклад отнасящ се за втората половина на 2014 г.: подробности за ситуацията в ендемичните, повторно заразените и държавите с висок риск от заразяване.

4. Независимият Борд по Контрола се срещна през изминалата седмица в Абу Даби, ОАЕ, за да разгледа текущото състояние на усилията на глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита и се очаква да публикува доклада от срещата през следващите седмици.

5. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 (WPV) и от циркулиращи ваксинодериватни полиовируси (cVDPV)

Брой заболели

01.01. - 05.05.2015 г.

01.01. - 06.05.2014 г.

2014 г.

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

  в света. От тях:

23

0

74

12

359

55

- в ендемични държави

23

0

65

12

340

52

- в неендемични държави

0

0

9

0

19

3

 

6. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави


Държава

01.01. - 05.05.2015 г.

01.01. - 06.05.2014 г

2014 г.

 

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

Пакистан

22

0

54

10

306

21

Афганистан

1

0

4

0

28

0

Нигерия

0

0

2

2

6

30

Сомалия

0

0

0

0

5

0

Екваториална Гвинея

0

0

3

0

5

0

Ирак

0

0

1

0

2

0

Камерун

0

0

3

0

5

0

Сирия

0

0

1

0

1

0

Етиопия

0

0

1

0

1

0

Южен Судан

0

0

0

0

0

2

Мадагаскар

0

0

0

0

0

1

cVDPV: Мадагаскар е с cVDPV1, всички останали - с cVDPV2.

Случаите с циркулиращите ваксинодериватни полиовируси (cVDPV) тип 2 са сразлика повече или равно на 6nt (10nt за тип 1) от Сейбин вирус тип 1 и други данни за установена циркулация. В таблиците не са включени VDPV от произход, различен от ОВП.