Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 3 юни 2015 г.

5 юни 2015

1. Техническите експертни групи на Афганистан и Пакистан се събраха тази седмица, за да оценят прогреса постигнат през последните месеци по отношение на усилията за ерадикация на полиомиелита, както и да обсъдят плана за предстоящия сезон на висока трансмисия на полиовируси.

2. Тъй като полиовирусите стават все по-тясно географски ограничени, дейнсотите по надзора придобиват все по-голямо значение за гарантиране, че те няма да се разпространят незабелязано. Прочетете повече за надзора на полиомиелита и полио лабораториите.

3. Персонал от инициативата продължава да оказва помощ в Непал в унищожените от земетресенията области. Повече прочетете тук.

4.  Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 (WPV) и от циркулиращи ваксинодериватни полиовируси (cVDPV)

Брой заболели

01.01. - 02.06.2015 г.

01.01. - 03.06.2014 г.

2014 г.

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

  в света. От тях:

26

0

89

17

359

55

- в ендемични държави

26

0

78

17

340

52

- в неендемични държави

0

0

11

0

19

3

 

5. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави


Държава

01.01. - 02.06.2015 г.

01.01. - 03.06.2014 г

2014 г.

 

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

Пакистан

24

0

71

10

306

21

Афганистан

2

0

4

0

28

0

Нигерия

0

0

3

7

6

30

Сомалия

0

0

1

0

5

0

Екваториална Гвинея

0

0

3

0

5

0

Ирак

0

0

2

0

2

0

Камерун

0

0

3

0

5

0

Сирия

0

0

1

0

1

0

Етиопия

0

0

1

0

1

0

Южен Судан

0

0

0

0

0

2

Мадагаскар

0

0

0

0

0

1

cVDPV: Мадагаскар е с cVDPV1, всички останали - с cVDPV2.

Случаите с циркулиращите ваксинодериватни полиовируси (cVDPV) тип 2 са сразлика повече или равно на 6nt (10nt за тип 1) от Сейбин вирус тип 1 и други данни за установена циркулация. В таблиците не са включени VDPV от произход, различен от ОВП.