Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 6 март 2013 г.

11 март 2013

 1. В Демократична република Конго всички проби от 2012 г. на заболели с ОВП са отрицателни за полиомиелит и потвърждават „нулевото" съобщаване на страната за изминалата година (последният съобщен случай на полиомиелит, причинен от див вирус е с начало на парализата 20 декември 2011 г.).

2. Ислямски учени призоваха за спешни действия за осъществяване на ерадикацията на полиомиелит в Ислямските общности. "Сакати деца означава саката ислямска общност" предупреди Главният имам на Al-Azhar на среща в Кайро на ислямските учени от няколко държави. Тъй като ислямските общности и държави в света са ерадикирали полиомиелита, учените потвърдиха своето решение да подкрепят хората, здравните работници и правителствата на трите държави Афганистан, Нигерия и Пакистан. Повече на: http://www.emro.who.int/media/news/polio-eradication-in-muslim-communities.html.


3. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус

Брой заболели

01.01-05.03.2013 г.

01.01-07.03.2012 г.

2012 г.

  в света. От тях:

9

22

223

- в ендемични държави

9

21

217

- в неендемични държави

0

1

6

 

4. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави

Държава

01.01-05.03.2013 г.

01.01-07.03.2012 г.

2012 г.

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

Пакистан

5

   

5

11

 

1

12

58

Афганистан

1

   

1

4

   

4

37

Нигерия

3

   

3

4

1

 

5

122

Чад

       

1

   

1

5

Нигер

               

1

 *Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1
**Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3
***Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 и тип 3