Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 17 юни 2015 г.

19 юни 2015

1. През изминалата седмица, повече от 1 година от последния случай на паралитичен полиомиелит, се проведе Независима оценка на противоепидемичните мерки в Евкваториална Гвинея. Заключението сочи, че няма данни за циркулация на диви полиовируси в страната и че е налице значим напредък в надзора на заболяването. Като най-голям приоритет за поддържане на постигнатото досега в борбата с полиомиелита е определен засилената рутинна имунизация.

2. Групи от експерти активно оценяват прогреса в заразени с полиомиелит области. През изминалата седмица се събраха Експертни групи за Афганистан и Пакистан, за да разгледат последните епидемиологични данни, а тази седмица се провежда международна епидемична оценка на ситуацията в Рога на Африка. През следващите месеци подобни групи ще се съберат в други заразени зони.

3. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 (WPV) и от циркулиращи ваксинодериватни полиовируси (cVDPV)

Брой заболели

01.01. - 16.06.2015 г.

01.01. - 17.06.2014 г.

2014 г.

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

  в света. От тях:

27

0

94

17

359

55

- в ендемични държави

27

0

82

17

340

52

- в неендемични държави

0

0

12

0

19

3

 

4. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави


Държава

01.01. - 16.06.2015 г.

01.01. - 17.06.2014 г

2014 г.

 

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

Пакистан

24

0

75

10

306

21

Афганистан

3

0

4

0

28

0

Нигерия

0

0

3

7

6

30

Сомалия

0

0

1

0

5

0

Екваториална Гвинея

0

0

4

0

5

0

Ирак

0

0

2

0

2

0

Камерун

0

0

3

0

5

0

Сирия

0

0

1

0

1

0

Етиопия

0

0

1

0

1

0

Южен Судан

0

0

0

0

0

2

Мадагаскар

0

0

0

0

0

1

cVDPV: Мадагаскар е с cVDPV1, всички останали - с cVDPV2.

Случаите с циркулиращите ваксинодериватни полиовируси (cVDPV) тип 2 са сразлика повече или равно на 6nt (10nt за тип 1) от Сейбин вирус тип 1 и други данни за установена циркулация. В таблиците не са включени VDPV от произход, различен от ОВП.