Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 15 юли 2015 г.

17 юли 2015

1. Националният план на Пакистан за спешни действиу бе официално одобрен от премиера на страната, който подчерта че действията, които трябва да се предприемат трябва да спрат трансмисията на полиовируси. От жизнено значение сега е усилията и съпричастността от страна на правителството и партньорите, както и финансирането да се запазят през следващите месеци, за да се намалят случаите от полиомиелит през силния сезон на полио трансмисия.

2. През първата половина на тази година е отчетен най-малкият брой случаи на полиомиелит, регистриран досега за такъв период от време - 33 заболели в 2 държави в сравнение с 122 случая в 9 държави за същия период на 2014 г. Този прогрес трябва да се поддържа чрез усилена работа за прекратяване на трансмисията в ендемичните държави и превенция на бъдещи епидемии.

3. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 (WPV) и от циркулиращи ваксинодериватни полиовируси (cVDPV)

Брой заболели

01.01. - 14.07.2015 г.

01.01. - 15.07.2014 г.

2014 г.

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

  в света. От тях:

33

9

122

29

359

55

- в ендемични държави

33

1

107

29

340

52

- в неендемични държави

0

8

15

0

19

3

 

4. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 (WPV) и от циркулиращи ваксинодериватни полиовируси (cVDPV) по държави


Държава

01.01. - 14.07.2015 г.

01.01. - 15.07.2014 г

2014 г.

 

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

Пакистан

28

0

94

16

306

21

Афганистан

5

0

8

0

28

0

Нигерия

0

1

5

13

6

30

Сомалия

0

0

4

0

5

0

Екваториална Гвинея

0

0

4

0

5

0

Ирак

0

0

2

0

2

0

Камерун

0

0

3

0

5

0

Сирия

0

0

1

0

1

0

Етиопия

0

0

1

0

1

0

Южен Судан

0

0

0

0

0

2

Мадагаскар

0

8

0

0

0

1

cVDPV: Мадагаскар е с cVDPV1, всички останали - с cVDPV2.

Случаите с циркулиращите ваксинодериватни полиовируси (cVDPV) тип 2 са с разлика повече или равно на 6nt (10nt за тип 1) от Сейбин вирус тип 1.