Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 12 март 2013 г.

15 март 2013

1. В Демократична република Конго всички проби от 2012 г. на заболели с ОВП са отрицателни за полиомиелит и потвърждават „нулевото" съобщаване на страната за изминалата година (последният съобщен случай на полиомиелит, причинен от див вирус е с начало на парализата 20 декември 2011 г.). Страната повече не се счита за засегната от полиомиелит, вследствие на възстановена трансмисия на див полиовирус (ДР Конго беше засегната, вследствие на възстановена трансмисия на див полиовирус от 2006 г. насам).

2. Продължават опитите в Демократична република Конго за засилване на имунитета и запълване на наличните пропуски в системата за надзор на под национално ниво. Въпреки че, в страната не е регистриран случай, причинен от див полиовирус след декември 2011 г., ДР Конго беше засегната от епидемия от ваксиноасоцииран паралитичен полиомиелит, причинен от тип 2 (cVDPV2)  с 17 заболели (последният заболял е дата на начало на парализата 4 април 2012 г.).

3. С успешното излизане на Ангола през юли 2012 г., на Южен Судан през 2010 г. и сега на ДР Конго, Чад остана единствената страна в света в списъка с държави с възстановена трансмисия на див полиовирус. Въпреки това, държавата продължава да отбелязва значителен напредък и предстои и нейното излизане от списъка през юни тази година (последен случай на полиомиелит, причинен от див полиовирус - 14 юни 2012 г.). Обаче Чад остава засегнат от епидемия от ваксиноасоцииран паралитичен полиомиелит, причинен от тип 2 (cVDPV2) с 12 заболели, съобщен през втората половина на 2012 г.


4. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус

Брой заболели

01.01-12.03.2013 г.

01.01-14.03.2012 г.

2012 г.

  в света. От тях:

10

25

223

- в ендемични държави

10

24

217

- в неендемични държави

0

1

6

 

5. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави

Държава

01.01-12.03.2013 г.

01.01-14.03.2012 г.

2012 г.

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

Пакистан

5

   

5

12

 

1

13

58

Афганистан

1

   

1

5

   

5

37

Нигерия

4

   

4

5

1

 

6

122

Чад

       

1

   

1

5

Нигер

               

1

 *Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1
**Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3
***Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 и тип 3